הדרכות והסמכות

להלן רשימת חלקית של הקורסים שאנו מספקים ללקוחותינו.
לתשומת הלב: מחיר כל הדרכה קטן בהתאם למספר המשתתפים, ולמספר ההרצאות המוזמנות. ברוב המקרים המחיר נמוך מהמחיר הרשום להלן.
למחיר סופי אנא צרו קשר: 052-5278966.

 

1. הדרכת Prctical ITIL:

הדרכה זו סוקרת את כל התהליכים של ITIL 4, ומציגה למשתתפים את הצד המעשי של מתודת ITIL. בהדרכה יוסברו לעומק תהליכי ITIL החשובים, כולל התמקדות בתרשים הזרימה העיקרי של כל תהליך, וכן מלמדת את המשתתפים על התועלות שמביא כל תהליך לארגון. המצגת נמשכת יומיים מלאים בהם לצד כל נושא נלמד יינתנו גם טיפים להצלחה במבחן ITIL Foundation. לסיום יינתן הסבר כיצד ניגשים למבחן.

משך ההרצאה:          שני ימי הדרכה.  
מחיר ההרצאה:         28,500 ₪.

1. הדרכת Prctical ITIL:

הדרכה זו סוקרת את כל התהליכים של ITIL 4, ומציגה למשתתפים את הצד המעשי של מתודת ITIL. בהדרכה יוסברו לעומק תהליכי ITIL החשובים, כולל התמקדות בתרשים הזרימה העיקרי של כל תהליך, וכן מלמדת את המשתתפים על התועלות שמביא כל תהליך לארגון. המצגת נמשכת יומיים מלאים בהם לצד כל נושא נלמד יינתנו גם טיפים להצלחה במבחן ITIL Foundation. לסיום יינתן הסבר כיצד ניגשים למבחן.

משך ההרצאה:          שני ימי הדרכה.  
מחיר ההרצאה:         28,500 ₪.

1. הדרכת Prctical ITIL:

הדרכה זו סוקרת את כל התהליכים של ITIL 4, ומציגה למשתתפים את הצד המעשי של מתודת ITIL. בהדרכה יוסברו לעומק תהליכי ITIL החשובים, כולל התמקדות בתרשים הזרימה העיקרי של כל תהליך, וכן מלמדת את המשתתפים על התועלות שמביא כל תהליך לארגון. המצגת נמשכת יומיים מלאים בהם לצד כל נושא נלמד יינתנו גם טיפים להצלחה במבחן ITIL Foundation. לסיום יינתן הסבר כיצד ניגשים למבחן.

משך ההרצאה:          שני ימי הדרכה.  
מחיר ההרצאה:         28,500 ₪.

1. הדרכת Prctical ITIL:

הדרכה זו סוקרת את כל התהליכים של ITIL 4, ומציגה למשתתפים את הצד המעשי של מתודת ITIL. בהדרכה יוסברו לעומק תהליכי ITIL החשובים, כולל התמקדות בתרשים הזרימה העיקרי של כל תהליך, וכן מלמדת את המשתתפים על התועלות שמביא כל תהליך לארגון. המצגת נמשכת יומיים מלאים בהם לצד כל נושא נלמד יינתנו גם טיפים להצלחה במבחן ITIL Foundation. לסיום יינתן הסבר כיצד ניגשים למבחן.

משך ההרצאה:          שני ימי הדרכה.  
מחיר ההרצאה:         28,500 ₪.

1. הדרכת Prctical ITIL:

הדרכה זו סוקרת את כל התהליכים של ITIL 4, ומציגה למשתתפים את הצד המעשי של מתודת ITIL. בהדרכה יוסברו לעומק תהליכי ITIL החשובים, כולל התמקדות בתרשים הזרימה העיקרי של כל תהליך, וכן מלמדת את המשתתפים על התועלות שמביא כל תהליך לארגון. המצגת נמשכת יומיים מלאים בהם לצד כל נושא נלמד יינתנו גם טיפים להצלחה במבחן ITIL Foundation. לסיום יינתן הסבר כיצד ניגשים למבחן.

משך ההרצאה:          שני ימי הדרכה.  
מחיר ההרצאה:         28,500 ₪.

1. הדרכת Prctical ITIL:

הדרכה זו סוקרת את כל התהליכים של ITIL 4, ומציגה למשתתפים את הצד המעשי של מתודת ITIL. בהדרכה יוסברו לעומק תהליכי ITIL החשובים, כולל התמקדות בתרשים הזרימה העיקרי של כל תהליך, וכן מלמדת את המשתתפים על התועלות שמביא כל תהליך לארגון. המצגת נמשכת יומיים מלאים בהם לצד כל נושא נלמד יינתנו גם טיפים להצלחה במבחן ITIL Foundation. לסיום יינתן הסבר כיצד ניגשים למבחן.

משך ההרצאה:          שני ימי הדרכה.  
מחיר ההרצאה:         28,500 ₪.

9. איך לשרוד אסון IT?   (תהליך Continuity):

כיצד מטפלים במשברים סטייל הוליווד מול ניהול משברים סטייל ITIL. איך משתמשים בניסיון המצטבר בעולם לשיפור העמידות באסונות כאן, אצלנו. איך נערכים לחירום, ואיך מצליחים. ההדרכה תלווה בסיפור הצלחה, דוגמה מהחיים.

משך ההרצאה:          2 שעות.  
מחיר ההרצאה:         1,960 ₪.

10. סקר אירוע והפקת לקחים:

ההדרכה תתמקד בהבדלים שבין ניתוח אירוע לועדת חקירה, ותספק קריטריונים לביצוע סקר אירוע. המשתתפים ילמדו על תהליך ניתוח אירוע, מהם כללי התנהגות בעת ביצוע סקר, מהם השלבים לניתוח אירוע (ייזום, שחזור, ניתוח, הגדרת לקחים, המלצות), כיצד מפיקים ומיישמים את ההמלצות, וכיצד מנהלים מעקב ובקרה אחר ההמלצות. בסוף ההדרכה נקיים מפגש סקר לדוגמה.

משך ההרצאה:          2 שעות.  
מחיר ההרצאה:         1,960 ₪.

1. הדרכת Prctical ITIL:

הדרכה זו סוקרת את כל התהליכים של ITIL 4, ומציגה למשתתפים את הצד המעשי של מתודת ITIL. בהדרכה יוסברו לעומק תהליכי ITIL החשובים, כולל התמקדות בתרשים הזרימה העיקרי של כל תהליך, וכן מלמדת את המשתתפים על התועלות שמביא כל תהליך לארגון. המצגת נמשכת יומיים מלאים בהם לצד כל נושא נלמד יינתנו גם טיפים להצלחה במבחן ITIL Foundation. לסיום יינתן הסבר כיצד ניגשים למבחן.

משך ההרצאה:          שני ימי הדרכה.  
מחיר ההרצאה:         28,500 ₪.

1. הדרכת Prctical ITIL:

הדרכה זו סוקרת את כל התהליכים של ITIL 4, ומציגה למשתתפים את הצד המעשי של מתודת ITIL. בהדרכה יוסברו לעומק תהליכי ITIL החשובים, כולל התמקדות בתרשים הזרימה העיקרי של כל תהליך, וכן מלמדת את המשתתפים על התועלות שמביא כל תהליך לארגון. המצגת נמשכת יומיים מלאים בהם לצד כל נושא נלמד יינתנו גם טיפים להצלחה במבחן ITIL Foundation. לסיום יינתן הסבר כיצד ניגשים למבחן.

משך ההרצאה:          שני ימי הדרכה.  
מחיר ההרצאה:         28,500 ₪.

1. הדרכת Prctical ITIL:

הדרכה זו סוקרת את כל התהליכים של ITIL 4, ומציגה למשתתפים את הצד המעשי של מתודת ITIL. בהדרכה יוסברו לעומק תהליכי ITIL החשובים, כולל התמקדות בתרשים הזרימה העיקרי של כל תהליך, וכן מלמדת את המשתתפים על התועלות שמביא כל תהליך לארגון. המצגת נמשכת יומיים מלאים בהם לצד כל נושא נלמד יינתנו גם טיפים להצלחה במבחן ITIL Foundation. לסיום יינתן הסבר כיצד ניגשים למבחן.

משך ההרצאה:          שני ימי הדרכה.  
מחיר ההרצאה:         28,500 ₪.

1. הדרכת Prctical ITIL:

הדרכה זו סוקרת את כל התהליכים של ITIL 4, ומציגה למשתתפים את הצד המעשי של מתודת ITIL. בהדרכה יוסברו לעומק תהליכי ITIL החשובים, כולל התמקדות בתרשים הזרימה העיקרי של כל תהליך, וכן מלמדת את המשתתפים על התועלות שמביא כל תהליך לארגון. המצגת נמשכת יומיים מלאים בהם לצד כל נושא נלמד יינתנו גם טיפים להצלחה במבחן ITIL Foundation. לסיום יינתן הסבר כיצד ניגשים למבחן.

משך ההרצאה:          שני ימי הדרכה.  
מחיר ההרצאה:         28,500 ₪.

1. הדרכת Prctical ITIL:

הדרכה זו סוקרת את כל התהליכים של ITIL 4, ומציגה למשתתפים את הצד המעשי של מתודת ITIL. בהדרכה יוסברו לעומק תהליכי ITIL החשובים, כולל התמקדות בתרשים הזרימה העיקרי של כל תהליך, וכן מלמדת את המשתתפים על התועלות שמביא כל תהליך לארגון. המצגת נמשכת יומיים מלאים בהם לצד כל נושא נלמד יינתנו גם טיפים להצלחה במבחן ITIL Foundation. לסיום יינתן הסבר כיצד ניגשים למבחן.

משך ההרצאה:          שני ימי הדרכה.  
מחיר ההרצאה:         28,500 ₪.

Space_3_lines
רגע. לפני שאתם בורחים. מעניין אותנו לדעת מה אתם חושבים על דף המידע הזה. נשמח אם תכתבו משהו. תזרקו איזו מילה, תגידו לנו מה דעתכם. הנה, כאן:

Space_3_lines

ו... בקשה אחרונה.

 

תגובות

Loading Facebook Comments ...