תהליך ניהול שינויים – Change management

תהליך ניהול הידע – Knowledge management תהליך סקירת והערכת השינוי – Change Evaluation תהליך ניהול תיקוף ובדיקת השירות – Service validation and testing תהליך ניהול השחרור לייצור וההפצה – Release and deployment management תהליך ניהול תצורה ונכסי שירות – Service asset and configuration management תהליך תכנון פרוייקטי היישום - Transition planning and support

Space_3_lines

תיאור של תהליך עבודה: "קצר וקולע" - מטרת התהליך והסבר קצר

תהליך ניהול שינויים (Change management) הוא התהליך שנועד:

“ניהול מחזור חיי כל שינוי בשירות IT”

כלומר: מחזור החיים של שינוי בשירות IT מתחיל ברגע שנוצר הצורך בשינוי. ברגע זה אנו אמורים להתחיל לנהל אותו.
אם איתרנו תקלה, מצאנו דרך לשפר את השירות, או עלינו לשדרג – נפתח בקשת שינוי.
החלטה על יישום השינוי תתקבל לאחר הבנת רמת החומרה של השינוי (מה יקרה אם לא נבצע את השינוי), לאחר ניתוח הסיכונים (מה יקרה אם ישתבשו העניינים), מיפוי מערכות מושפעות (איזו מערכת עלולה להינזק בזמן העבודה על השינוי), הערכת משמעויות כספיות (רכש, עבודה, השבתת לקוחות, נזק לארגון), ניתוח עלות-תועלת וצידוק כלכלי לשינוי.
השינוי יתועד במערכת ניהול השינויים, יתואם עם כל הגורמים ובעלי העניין, ויתוזמן.
השינוי יבוצע בצורה אחידה, מבוקרת, שקופה, ביעילות, ובנזק מזערי.

לסיום: סגירה.

Space_3_lines

תיאור של תהליך עבודה: "התועלת שתצמח לי" - הערך שהתהליך מביא לארגון

הערך של תהליך ניהול שינויים (Change management) הוא:

@ לפי Gartner שינויים גורמים ל-40-80% מהעבודה שמתבצעת לתחזוקת תשתיות ה-IT. ניהול נכון של שינויים יקטין לנו את זמן העבודה שמבוזבז על תיקון נזקי שינויים לפחות ב-30%, ויפחית את הנזקים העסקיים שנגרמים בעקבות השבתת מערכות המידע.
@ התהליך מגן על המשתמשים, על הארגון והאינטרסים העסקיים שלו בזמן ביצוע שינויים במערכות מידע: לוודא שהתהליך מתבצע ללא פגיעה בשירותים חשובים.
@ התהליך מאפשר לצמצם משמעותית את מספר הכישלונות ביישום שינויים, ואת התקלות והעבודה הנוספת שנוצרים בעקבות שינויים שנכשלו.
@ צמצום משמעותי של “שינויים פירטיים” (שינויים שמתבצעים ללא האישורים המתאימים, ללא שקיפות).
@ שיפור יכולת קביעת לוחות זמנים לשינויים, ומניעת התנגשויות בין שינויים שמפריעים זה לזה.
@ מספק כלי למעקב ותיעוד שינויים: מסייע לאתר תקלות שמקורן בשינוי, מאפשר שקיפות והפצת מידע על שינויים שמבוצעים, מאפשר להשתמש במידע על טריקים שבוצעו בשינויים בעבר.
@ מחייב להעריך טוב יותר את עלות השינוי, להעריך את הזמן שנמשך השינוי, ואת לוחות הזמנים לביצוע.
@ הקטנה של “שינויי חירום” בזבזניים.
@ מחייב ולהכין תכנית נסיגה במידה ומשהו משתבש במהלך השינוי.
@ תהליך ניהול שינויים הינו דרישה של מרבית שיטות המינהל התקין, דרישות של רגולציה, ועמידה בחוזים ותקנים. כולם מצפים לתהליך שקוף ומבוקר.
@ ניהול שינויים הינו דרישה של תקן ISO 20000, דרישה של CobiT, של רגולציות כגון SOX, ועוד. גם תקנים פחות מחמירים (ISO 9000) ותקנים מחמירים מאוד (ISO 38500) דורשים ניהול שינויים.

Space_3_lines

תיאור של תהליך עבודה: "ציטוט מהספרים" - כמה מילים מספרי המקור.

Change management is:

The process responsible for controlling the lifecycle of all changes, enabling beneficial changes to be made with minimum disruption to IT services.

(Source: the ITIL 2011 Glossary, © AXELOS Limited)

תהליך ניהול שינויים הוא:

התהליך שאחראי על השליטה במחזור החיים של כל השינויים, תהליך שמאפשר ביצוע שינויים בעלי תועלת במינימום הפרעה לאספקת שירותי IT.

(מקור: מתוך התרגום של חברת איי-טיל יועצים למילון המונחים של ITIL 2011)

Space_3_lines

Space_3_lines

כן… עוד נותרה לנו עבודה…  הדף עדיין בבנייה.

דף זה מתוכנן לעלות לאוויר במלואו במהלך 2015. אבל… אם אתם רוצים לזרז את הכנת הדף – תנו לנו איזו תגובה על מה שקראתם עד כה. תעודדו אותנו!

Under_Construction

Space_3_lines

ואלו הפרקים שעוד יתווספו לדף זה:

Space_3_lines

תיאור של תהליך עבודה: "איך התהליך עובד?" - הסבר על התהליך עצמו

לכאן ייכנסו הסברים על תהליך ניהול שינויים (Change management)  כיצד מגדירים את תהליך העברת המידע (זרימת המידע) בין השותפים השונים לתהליך, כיצד מקימים מערך לניהול שינויים, וכיצד מפיקים מתהליך זה תועלות כספיות ממשיות.

Space_3_lines

תיאור של תהליך עבודה: "טיפים למיישם" - הסבר איך עושים את היישום עצמו. תכל'ס.

טיפ מס. 1: עם מה להתחיל?

לכאן ייכנסו טיפים מועילים שמבוססים על הניסיון של חברת I-til Consulting מהפרוייקטים ליישום תהליכי ניהול שינויים שיועציה עשו בארץ.

Space_3_lines

Space_3_lines

 ניווט מהיר לכל תהליכי ITIL:

תהליך ניהול קשרים עסקיים – Business Relationship management תהליך ניהול דרישות/ ביקושים – Demand management תהליך ניהול פיננסי של שירותי מערכות המידע – Financial management for IT services תהליך ניהול תיק השירותים – Service Portfolio management תהליך ניהול אסטרטגיית שירותי מערכות המידע – Strategy management for IT Services
Fast_Surf_13 Fast_Surf_12 Fast_Surf_11 Fast_Surf_10 Fast_Surf_09 Fast_Surf_08 Fast_Surf_07 Fast_Surf_06
Fast_Surf_20 Fast_Surf_19 Fast_Surf_18 Fast_Surf_17 Fast_Surf_16 Fast_Surf_15 Fast_Surf_14
Fast_Surf_27 Fast_Surf_26 Fast_Surf_25 Fast_Surf_24 Fast_Surf_23 Fast_Surf_22 Fast_Surf_21

Space_3_lines
רגע.
לפני שאתם בורחים….
מעניין אותנו לדעת מה אתם חושבים על דף המידע הזה. נשמח אם תכתבו משהו. תזרקו איזו מילה, תגידו לנו מה דעתכם. הנה, כאן:

Space_3_lines

ו… בקשה אחרונה.

תגובות

Loading Facebook Comments ...