Ness Technologies

פרוייקט יישום תהליכי היערכות לחירום (IT Continuity Management)

בחברת Ness Technologies חושבים צעד אחד קדימה. כחברה שמייעצת ללקוחותיה כיצד לנהל IT מושלם, רק התבקש שניישם בבית את התובנות של ITIL. אנשי Ness כבר ראו הכל אצל לקוחות החברה, והחליטו שכדי להיות מוכנים לאירועי חירום – כדאי לגבש תהליכי עבודה מסודרים להתנהגות בחירום.Ness

Space_3_lines

החברה שנבחרה להוביל את התהליך היא I-til Consulting והמשימה הייתה להכין את ה-IT כולו כדי לשמור על הרציפות העסקית של שירותי ה-IT, תוך שימוש בתובנות ממתודת ITIL. יישום תהליכי IT Continuity Management התבצע בעזרת 4 תהליכי עבודה שתועדו בנהלי עבודה לשמירת הרציפות העסקית:
@ תהליך (ונוהל) מעבר לסביבת חירום, כולל הגדרת מהו “אסון” ב-Ness, מהם התרחישים האפשריים, ומה נעשה בכל תרחיש, וכולל תבנית שמגדירה מה כל אחד צריך לעשות בעת העברת המערכות לחירום,
@ תהליך (ונוהל) חזרה לתפקוד בשגרה,
@ תהליך (ונוהל) תרגולי מעבר לסביבת חירום, כולל תבנית יומן פעולות לתרגול המעבר לסביבת חירום,
@ תהליך (ונוהל) הטיפול במערכות בשגרה.
תהליכי העבודה והנהלים גובשו בשיתוף עם מתכנני מערך ה-DR הטכנולוגי.

Space_3_lines

לקראת סיום פרוייקט ההיערכות לחירום בוצע “תרגול יבש” ולאחריו תרגול אמת, בו בוצע מעבר מלא לסביבת החירום, בפרק זמן קצר מהנדרש.

Space_3_lines

Space_3_lines
רגע. לפני שאתם בורחים. מעניין אותנו לדעת מה אתם חושבים על דף המידע הזה. נשמח אם תכתבו משהו. תזרקו איזו מילה, תגידו לנו משהו. הנה, כאן:

תגובות

Loading Facebook Comments ...